phương châm giáo dục

MỘT SỐ NÉT CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU GIANG

1. Phương châm giáo dục của nhà trường

Khởi đầu vững chắc – Vững bước tương lai

2. Mục tiêu đào tạo

Học sinh được quan tâm, chăm sóc và giáo dục toàn diện; được bồi dưỡng phát triển tư duy, khả năng giao tiếp, kĩ năng làm việc; được phát triển các năng khiếu nghệ thuật, thể thao và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Đặc biệt, môn Tiếng Anh được tăng cường để học sinh có thể sử dụng tiếng Anh tự nhiên như ngôn ngữ thứ hai, phục vụ học tập, lĩnh hội kho tàng kiến thức nhân loại, tham gia các cuộc thi và giao lưu quốc tế…

3. Chương trình giáo dục

– Theo chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

– Các cậu lạc bộ năng khiếu.

–  Tăng cường Tiếng Anh:

+ Hệ song ngữ:  10 tiết tiếng Anh / tuần (08 tiết với giáo viên nước ngoài, 02 tiết với giáo viên người Việt).

+ Hệ cơ bản: 08 tiết tiếng Anh / tuần  (07 tiết với giáo viên người Việt, 01 tiết với giáo viên nước ngoài).

4. Phương pháp giáo dục

Nhà trường hướng tới xây dựng những giá trị cốt lõi cho các thế hệ học sinh: tư duy độc lập, năng động và sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và khả năng hợp tác. Tin tưởng vào sự tiến bộ của từng học sinh. Khuyến khích học sinh tự tin thể hiện. Không áp đặt, tôn trọng sự khác biệt của mỗi học sinh. Hoàn thiện nhân cách, đạo đức, tri thức giúp học sinh phát triển toàn diện, trở thành công dân toàn cầu.

5. Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên là những thầy giáo, cô giáo có tri thức, tâm hồn, có khả năng tự học, sáng tạo, biết làm việc hết mình vì sự trưởng thành của học sinh. Mỗi thầy cô được bồi dưỡng chuyên môn, lý tưởng nghề nghiệp bằng các chuyên đề tập huấn phương pháp dạy học, chuyên đề kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp, tâm lý trẻ.

Đội ngũ chuyên gia và giáo viên nước ngoài là các thầy cô am hiểu văn hoá Việt Nam, am hiểu tâm lý trẻ, có phương pháp dạy học hiện đại.